Straalbuizen en spoilers

Straalbuizen

Met een straalbuis wordt efficiëntie van de voortstuwinginstallatie verbeterd. Door de optimale stroming van water door de straalbuisprofiel ontstaat er horizontale en verticale stuwkracht. Dit voorstuwingseffect van de straalbuis wordt veroorzaakt door het water dat rond het straalbuisprofiel stroomt. Hoe sneller het water rond het profiel stroomt, hoe meer stuwkracht.

Onze Europese partner produceert een kwalitatief hoogwaardige straalbuis tegen een competitieve prijs. Afhankelijk van het vermogen van de motoren wordt de dikte van het plaatmateriaal bepaald. Daarbij wordt afhankelijk van de diameter straalbuis de meest efficiënte schroef ontworpen. 

Voordelen opgesomd
– Meer stuwkracht
– Brandstofbesparing
– Hogere snelheid schip
– Reductie van geluid en vibraties

Meer weten over de werking en voordelen van onze DMK-HR straalbuizen? Lees meer

Spoilers

Net als een straalbuis is een spoiler een middel om de waterstroom van de scheepsschroef te beïnvloeden. Met een spoiler wordt de rotatie uit het schroefwater gehaald, waardoor de waterstroom efficiënte gericht wordt. Dit resulteert in meer stuwkracht. In veel gevallen kan een spoiler gecombineerd worden met een straalbuis.