Straalbuizen

 

Werking Straalbuis

De werking van een straalbuis is gebaseerd op het ontwerp van een vleugelprofiel. Op de hieronder weergegeven doorsneetekening van de straalbuis is dit vleugelprofiel zichtbaar. Door de optimale stroming van water door het DMK HR straalbuisprofiel ontstaat er horizontale en verticale stuwkracht. Dit voorstuwingseffect van de straalbuis wordt veroorzaakt door het water dat rond het straalbuisprofiel stroomt. Hoe sneller het water rond het profiel stroomt, hoe meer stuwkracht er geproduceerd wordt.

De maximale waterstroming is afhankelijk van de vorm van het profiel. Als water niet langer het profiel kan volgen, treedt er loslating op, wat sterke turbulentie en een aanzienlijke toename van wrijvingsweerstand tot gevolg heeft. Loslating kan worden beschouwd als een verstoorde waterdoorstroming. Elk voorwerp dat door water wordt getrokken is onderhevig aan weerstand. Hetzelfde geld voor een straalbuis; er dient een zo groot mogelijke stuwkracht te worden geproduceerd, zonder dat er loslating van de waterstroom optreedt. Tegelijkertijd dient de wrijvingsweerstand veroorzaakt door het profiel van de straalbuis zo klein mogelijk te worden gehouden. De toename in stuwkracht wordt ook wel een verbetering van het rendement van de straalbuis genoemd.

Onderscheidend vermogen DMK-HR straalbuis

Wat is nu de het onderscheidend vermogen van de DMK HR straalbuis? Allereerst is de wrijvingsweerstand ten gevolge van hydrodynamische profiel kleiner. Daarbij ligt de maximale watersnelheid rond het profiel hoger voordat er loslating van de waterstroming optreedt. Als gevolg hiervan is de stuwkracht van de straalbuis aanzienlijk groter. De DMK HR straalbuis levert een stijging van stuwkracht op dat 8-12% hoger ligt dat bij ander verkochte straalbuizen in de markt. De extra lengte van de DMK HR straalbuis is daarbij uniek en draagt bij aan het hogere rendement. De resultaten zijn verkregen door uitvoerig model-testen, door zowel CFD-berekeningen als testen op ware grootte.