Referentie projecten

Straalbuizen

Met een straalbuis wordt efficiëntie van de voortstuwinginstallatie verbeterd. Door de optimale stroming van water door de straalbuisprofiel ontstaat er horizontale en verticale stuwkracht. Dit voorstuwingseffect van de straalbuis wordt veroorzaakt door het water dat rond het st