Reparatie en Onderhoud

Beschadigingen aan uw scheepsschroef leiden tot meer weerstand in het water wat resulteert in een hoger brandstofverbruik en een lagere snelheid. Bij zwaardere beschadigingen kan een schroef gaan trillen wat schade aan uw voortstuwingsinstallatie kan veroorzaken. Een vakkundig en nauwkeurig gerepareerde schroef voorkomt schade/trillingen en verhoogt het rendement van de voortstuwing van uw schip

Reparatie- en onderhoudsmogelijkheden

  • Schroefblad (aan)lassen en slijpen
  • Diameter aanlassen
  • Bladen opdikken
  • Scheuren en cavitatieschade dichtlassen
  • Spoedverzetten van schroefbladen
  • Polijsten van de schroefbladen
  • Statisch en dynamisch balanceren
  • Uitdraaien schroefasgat

Spoedverzetten

De spoedverzetten van schroeven kan belangrijk zijn om diverse redenen. Zo kan de aanpassingen of vervangingen aan de hoofdmotor, de reductie die wordt aangepast of vervangen, aanpassingen aan het schip, veranderend gebruik van het schip of een te zware belasting van de motor in de huidige situatie een reden zijn om naar spoed van uw schroef te laten kijken. Wij kunnen adviseren over de juiste spoed van uw schroef, waarmee optimale prestaties van uw schip en een gunstig brandstofverbruik leidend zijn.

Polijsten

Met polijsten wordt het bladoppervlak van de scheepsschroef glad gemaakt. Hiermee worden aangroei en lichte beschadigingen verwijderd/geëgaliseerd. Een glad blad heeft minder weerstand in het water, afhankelijk van de oorspronkelijke situatie kan dit tot enkele procenten minder brandstofverbruik tot gevolg hebben.

Statisch en dynamisch balanceren

Met het balanceren van de scheepsschroef wordt onbalans tussen de verschillende bladen ongedaan gemaakt. In andere woorden ervoor zorgen dat alle bladen evenveel wegen, hiermee worden trillingen voorkomen. Dynamisch balanceren gaat een stap verder, hiermee wordt achterhaald waar het onbalans op het blad zit, dit is met name interessant en waardevol bij snel draaiende (vaak) kleinere scheepsschroeven en snel varende schepen.