Reparatie en Onderhoud

Reparatie en onderhoud van scheepsschroeven

Reparatie en onderhoud voor de pleziervaart en beroepsvaart is ons specialisme en ons onderscheidend vermogen. Reparaties voeren wij uit binnen onze werkplaats tot een diameter van 3 meter. Wij hebben de transportmiddelen in huis om scheepsschroeven te vervoeren en zijn actief in Duitsland, België en Nederland. Lees hier meer over de mogelijkheden als het gaat om reparatie en onderhoud van scheepsschroeven. 

Beschadigingen aan een scheepsschroef leiden tot meer weerstand in het water. Dit heeft tot gevolg een hoger brandstofverbruik en een lagere snelheid. Bij zwaardere beschadigingen kan een schroef gaan trillen met als gevolg beschadiging aan de voortstuwingsinstallatie. Vakkundig en nauwkeurig reparaties vorkomen schade/trillingen en verhogen het rendement van het schip.

Ook een nauwkeurige meting van een scheepsschroef is van belang. Wij meten de verschillende bladen van de scheepsschroef tot op de halve millimeter nauwkeurig op. Hiermee zorgen we ervoor dat de bladen gelijk staan ten opzichte van elkaar en dat de spoed correct is. De meetgegevens van de schroef bewaren we, zo kunnen wij bij een beschadiging altijd achterhalen hoe de stand van bladen voorheen stond. 

Reparatie- en onderhoudsmogelijkheden

  • Schroefblad (aan)lassen en slijpen
  • Diameter aanlassen
  • Bladen opdikken
  • Scheuren en cavitatieschade dichtlassen
  • Spoedverzetten van schroefbladen
  • Polijsten van de schroefbladen
  • Statisch en dynamisch balanceren
  • Uitdraaien/opzuiveren schroefasgat
  • Losse bladen repareren en opnieuw balanceren.

Spoedverzetten

Spoedverzetten van schroeven is belangrijk om diverse redenen. Bijvoorbeeld bij hermotorisering, andere keerkoppeling, aanpassingen aan het schip, veranderend gebruik van het schip of een te zware/te lichte belasting van de motor. Wij adviseren over de juiste spoed van uw schroef, waarmee optimale prestaties van het schip en een gunstig brandstofverbruik leidend zijn. Hierbij letten we op het spoedverloop over het gehele bladoppervlak. Om trillingen te voorkomen is het van belang om het spoedverloop aan de bladtoppen zo laag mogelijk te houden. 

Polijsten

Met polijsten wordt het bladoppervlak van de scheepsschroef glad gemaakt. Hiermee worden aangroei en lichte beschadigingen verwijderd/geëgaliseerd. Een glad blad heeft minder weerstand in het water, afhankelijk van de oorspronkelijke situatie kan enkele procenten minder brandstofverbruik tot gevolg hebben. Of polijsten wel of niet is aan te bevelen is afhankelijk van de conditie de schroef. 

Statisch en dynamisch balanceren

Met het balanceren van de scheepsschroef wordt onbalans tussen de verschillende bladen ongedaan gemaakt. Balanceren is ervoor zorgen dat alle bladen evenveel wegen, hiermee worden trillingen voorkomen. Dynamisch balanceren gaat een stap verder, hiermee wordt achterhaald waar het onbalans op het blad zit. Dit is met name interessant en waardevol bij snel draaiende (vaak) kleinere scheepsschroeven en snel varende schepen.

Wil je weten over reparatie of onderhoud? Breng de schroef bij ons langs of neem contact met ons op. Foto’s en aanvullende informatie kunnen ons helpen een inschatting te maken van de kosten. 

Hulp nodig? UA-155057157-2